Klientská sekce

Dálkové měření energií

CEM (Centrální energetický management) slouží ke správě nákupu a spotřeby energie a médií.

 • Řešíte otázku jak efektivně spravovat svůj majetek – svůj dům?

 • Máte pocit, že platíte za služby, které nedostáváte nebo nejsou kvalitní?

 • Nevíte kolik prosvítíte, kolik vás bude stát plyn nebo teplo?

 • Zajímá Vás spotřeba vody, jaké máte ztráty?

 • Je rozúčtování nákladů spravedlivé?

 • Máte obavy z havárie technologie, krádeže nebo požáru?

Základní funkce systému CEM:

 • on-line měření spotřeby plynu, tepla, vody, elektřiny na patních měřidlech domu

 • sledování nákladů v čase a jejich porovnávání se zálohami a dílčími fakturami dodavatelů

Podklady pro spravedlivé rozpočítání nákladů

 • měření spotřeby vody, tepla a teplé vody pro jednotlivé bytové jednotky

 • měření společné spotřeby a ztrát

 • příprava podkladů pro rozpočítání nákladů

Monitorování provozních parametrů a funkcí domu

 • monitorování úniků vody, plynu, tepla

 • monitorování provozu kotle nebo centrálního přívodu tepla

 • nastavení a monitorování havarijních provozních hodnot

 • monitorování vstupu do zajištěných provozních prostor (kotelna, strojovna výtahu, půda, střecha,...)

Další služby pro správce a uživatele

 • vedení evidence členů družstva nebo SVJ

 • vedení evidence předpisu nájemného a záloh

 • měsíční vyúčtování plateb

 • zavedení a kontrola plánu revizí

 • elektronická „nástěnka“ pro uživatele

 • zabezpečení bytů – „samoobslužné“ i přes PCO (připravujeme)

CEM

CEM - informační leták

zavolejte nám
+420 488 577 777

Zpracovávám...