Klientská sekce

Vyjádření správce sítí elektronických komunikací

Jako telekomunikační operátor veřejné pevné sítě elektronických komunikací v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydáváme stanovisko o existenci svých telekomunikačních sítích pro žadatele o vydání územního souhlasu se stavbou ve všech k.ú. Liberec, Jablonec nad Nisou, Chrastava, Český dub, Vratislavice, Dlouhý Most, Jeřmanice, Šimonovice, Stráž nad Nisou. 

Vzhledem k charakteru telekomunikačních sítí řešených mikrovlnnými (rádiovými) nadzemními pojítky se tato povinnost vztahuje na objekty (stavby)s výškou 12 m a vyšší a zařízení staveniště s výškou 12 m a vyšší (stavební výškový jeřáby,…..atd.). 

Adresa pro zasílání Vyjádření provozovatele telekomunikační sítí k existenci mikrovlnných spojů dotčených realizovanou stavbou (pro potřeby územního a stavebního řízení): 

Coprosys-LVI s.r.o.
Hanychovská 832/37
460 10 Liberec 3
Tel.: 488 577 577
mail: spravce@coprosys-lvi.cz

Administrativní poplatek činí 200,- Kč s platností od 1.3.2011.

Případné vícepráce spojené s technickým šetřením budou jednorázově vyfakturovány dle platného sazebníku 550Kč/hod.

zavolejte nám
+420 488 577 777

Zpracovávám...